Kunskapsakuten Antibiotika: Att döda en bakterie

[2010-09-10, Nr 5 2010]
Antibiotika kan sägas verka enligt en av tre olika verkningsmekanismer − attack mot bakteriens cellvägg, mot dess förmåga att tillverka protein eller mot dess förmåga att dela sig. Via olika mutationer har bakterierna fått egenskaper som gör att de blir resistenta  mot antibiotikan. Resistensmekanismerna kan i sin tur delas in i fyra typer. Resistensen kan ärvas vertikalt vilket innebär att egenskaperna sitter i bakterienas kromosom och hänger med vid celldelningen.
Kromosomal resistens innebär ofta att de protein som antibiotika slår emot förändras eller att de pumpar som normalt transporterar antibiotika in och ut ur cellen pumpar ut antibiotika snabbare än den pumpar in.
Resistensen kan också sprida sig horisontellt via plasmider. Plasmider är cirkelformade strängar av DNA som kan föras över från en bakterie till en annan. på så sätt kan resistenesen spridas väldigt snabbt mellan bakterier i samma generation.

Logga in på Läkemedelsvärden och läs Kunskapsakuten >>

Kommentarer inaktiverade.