Etikettarkiv: Sveriges Farmaceuter

Fördjupning: Farmaceutiska tjänster

sf-2105-omslag[2021-12-09]
Nya tjänster väntas ge jobbet på apotek ett uppsving
Snart ska tre typer av farmaceutiska tjänster testas på svenska öppenvårdsapotek. Tjänsterna blir ett gyllene tillfälle för apotekare och receptarier att få jobba med det de är utbildade för, tycker Sveriges Farmaceuter. Men ett orosmoln är hur personalen ska räcka till.

Grannländerna ­ligger långt före
Både Danmark och Norge har redan farmaceutiska tjänster i gång. I Danmark måste personalen som utför dem få en certifiering som förnyas vart tredje år.

”Blir roligt att jobba med”
Vi ställde frågan ”Hur ser du på att farmaceutiska tjänster ska testas och införas i Sverige?” till tre farmaceuter som jobbar på apotek – och panelen var enhälligt positiv.

”Kräv att bli värderad på farmaceutisk kompetens”

SF nr 3 2106 (492x640)[2016-06-17]
Nyheter i Sveriges Farmaceuters avtal med Svensk Handel är bland annat att farmaceutisk kompetens ska värderas vid lönesättning, att lönebildningsprocessen blir tydligare och att farmaceuter har rätt till farmaceutisk kompetensutveckling. Men frågan om regler vid utlåning fick skjutas på framtiden.

Artiklarna publiceras endast i Svensk Farmaci papperstidningen.

God löneutveckling trots ekonomisk kris

Nr-2-2015[2015-04-24, Nr 2 2015]
Löneökningstakten för Sveriges farmaceuter har de senaste fem åren legat klart över snittet i svenskt arbetsliv. Störst har löneökningarna varit inom läkemedelsindustrin, men både statligt anställda och apoteksanställda har hängt med bra.

Artiklarna i Svensk Farmaci publiceras endast i papperstidningen.

Två av tre receptarier ogillar sin yrkesbenämning

Svensk-Farmaci-nr-2-3-2014-[2014-05-23, Nr 2-3 2014]
SVENSK FARMACI: Enkät kan utmynna i att förbundet verkar för nytt begrepp eller marknadsföring.
Artiklarna i Svensk Farmaci publiceras endast i papperstidningen.

Var fjärde LMA får ingen särskild ersättning

Svensk-Farmaci-nr-2-3-2014-[2014-05-23, Nr 2-3 2014]
SVENSK FARMACI: Apotekskedjorna ser olika på rollen som läkemedelsansvarig, men Sveriges Farmaceuter kräver att uppdraget ger utdelning i lönekuvertet.
Artiklarna i Svensk Farmaci publiceras endast i papperstidningen.