Etikettarkiv: Läkemedelsverket

Pradaxa-målet kommer inte att ändra praxis

LSS Nr 3 2013[2013-03-14, Nr 3 2013, sid 6]
Förvaltningsrätten har gått på Läkemedelsverkets linje och bedömt pressmeddelandet om läkemedlet Pradaxa som olagligt. Boehringer Ingelheim har överklagat domen.
 Läs mer >>

Örtpreparat till kvinnor innehöll potensläkemedel

[2008-12-11]
Två av fem örtpreparat till kvinnor för ökad lust visade sig innehålla det manliga potensläkemedlet Cialis. I det ena fallet i så hög dos att det motsvarade fem gånger normaldosen för en man.
Läs mer >>

Forskare förvrängde sina resultat

[2008-09-11]
Dementa drogas. Läkare i hela världen har trott att läkemedlet Risperdal hjälper dementa. Men läkemedelsföretaget har utnyttjat data på ett sätt som strider mot vedertagen forskningsetik, visar DN:s granskning som fortsätter i dag.
Läs mer >>

Statlig expert köptes av medicinjätte

[2007-11-30]
Socialstyrelsens konsult skulle snabba på Prozacs godkännande. Professor Anders Forsman fick betalt av läkemedelsbolaget Lilly när det antidepressiva läkemedlet Prozac skulle godkännas i Sverige.
Läs mer >>

Dementa behandlas i onödan med livsfarliga läkemedel

[2006-10-12]
Var fjärde dement person i demensboende ges läkemedel mot psykos. Medlen misstänks öka risken för slaganfall och död, något som Läkemedelsverket har varnat för upprepade gånger.
Läs mer >>