Etikettarkiv: klinisk farmaci

Svensk Farmaci nr 1 2020

SF 2001 Framsida[2020-02-28]
Tema: Klinisk Farmaci

Klinisk farmaci på frammarsch i Sverige
Klinisk farmaci växer i 15 av 21 regioner. Sedan 2014 har antalet heltidstjänster inom klinisk farmaci i Sverige ökat med 50 procent. Men det finns inget strategiskt beslut bakom, istället växer den kliniska farmacin organiskt på de svensk sjukhusen där en kliniks positiva erfarenheter sprider sig till nästa.

Apotekare på avdelning tog bort tre av fyra läkemedelsfel
En apotekartjänst på den kirurgiska akutvårdsavdelningen minskade läkemedelsfelen med tre fjärdedelar. Något som sparar patienters lidande, pengar i vården och telefontid för läkarna.


På jobbet: Galderma
Farmaceuter i estetikens tjänst

Med estetiska injektionsprodukter som Azzalure (botulinumtoxin A) och Restylane (hyaluronsyra) är Galderma i Uppsala en lite udda fågel i Läkemedelssverige. Men regelverken är desamma och det regulatoriska arbetet skiljer sig därför inte från vilket läkemedelsföretag som helst.


Artiklarna publiceras endast i Svensk Farmaci papperstidningen.

Fredrik Hedlund var tf chefredaktör för Svensk Farmaci nr 6 2019 till och med nr 6 2020.

Stor skillnad i tillgången på kliniska farmaceuter

SF nr 3 2106 (492x640)[2016-06-17]
Intresset för klinisk farmaci växer snabbt inom många landsting. Så mycket att det till och med är brist på kliniska apotekare på vissa ställen. Men det är stora skillnader i landet.

 

Vill få in vården i utbildningarna
Tommy Eriksson blev nyligen Sveriges första professor i klinisk farmaci. Vid Malmö Högskola arbetar han nu för att bygga upp nya farmaceututbildningar som han hoppas kommer att resultera i en korsbefruktning mellan klinisk farmaci och öppenvårdsfarmaci

Artiklarna publiceras endast i Svensk Farmaci papperstidningen.

Apotekare på vårdcentral en växande verksamhet

Nr 1 2016 (385x500)[2016-03-04]
Knappt hälften av Sveriges landsting har apotekare som jobbar på vårdcentraler. Det handlar om att göra läkemedelsgenomgångar på patienter i primärvården för att försöka förhindra läkemedelsproblem och i bästa fall inläggning på sjukhus.

”Många säger att det här är något de har behövt länge”
Apotekarna som genomför läkemedelsgenomgångarna på vårdcentraler upplever att de verkligen gör nytta för patienterna.

Artiklarna publiceras endast i Svensk Farmaci papperstidningen.

Kraftig ökning av farmaceuter i landstingens tjänst

Svensk-Farmaci-nr-6-2014[2014-12-19, Nr 6 2014]
På knappt fyra år har antalet landstingsanställda farmaceuter mer än fördubblats, och är nu uppe i 360. Mest ökar de som arbetar kliniskt. Men skillnaderna är stora mellan landstingen.

 

”Det tar tid att bygga upp förtroende för en yrkesgrupp”
Kathy Vu har nyligen börjat som klinisk apotekare i Jönköping och hon trivs bra med jobbet.
– Jag känner att mitt arbete är väldigt uppskattat både av läkare och av sjuksköterskor, säger hon.

Artiklarna i Svensk Farmaci publiceras endast i papperstidningen.