Etikettarkiv: hjärtrisk

Forskningsnotiser Reumatikervärlden Nr 5 2013

RV-Nr-5-2013[2013-10-03, Nr 5 2013]
Förlossning ökar risken för viss ledgångsreumatism
Checklista för din behandling
En av fem hade förhöjd hjärtrisk
Till Reumatikervärlden >>

BMI dåligt mått på hjärtrisk

[2006-08-20]
Graden av övervikt mäts ofta med hjälp av kroppsmasseindex, BMI (Body Mass Index på engelska). Men eftersom BMI inte skiljer på fett och muskler är det ett dåligt mått på övervikten och den ökade risken för hjärtkärlsjukdomar, enligt amerikanska forskare.
Läs mer >>