Kategoriarkiv: Svensk Farmaci

Tema ALS

[2018-12-14]
Forskare skönjer ljusning för svår sjukdom
Det är över 20 år sedan det första läkemedlet mot muskelsjukdomen ALS kom. Sedan dess har inget hänt, men nu finns det en lång rad läkemedel och behandlingar på gång.

Hård träning kopplas till ökad risk för ALS
Forskning pekar på att fysisk aktivitet kan öka risken att drabbas av ALS. Men studierna innehåller flera osäkra faktorer och forskarna är försiktiga med att dra slutsatser.

Artiklarna publiceras endast i Svensk Farmaci papperstidningen.

Tema Särläkemedel

[2018-10-26]
Särläkemedlen tar över
Från en marginell position på läkemedelsmarknaden har särläkemedlen nu vuxit och står för mellan 40 och 50 procent av alla nya godkända substanser i både EU och USA. En lyckad stimulering av forskning kring ovanliga sjukdomar, säger vissa. En överstimulering som går ut över annan forskning, säger andra.

Artiklarna publiceras endast i Svensk Farmaci papperstidningen.

Tema cancer – välsignelse eller kostnadsbomb?

[2018-08-21]
Nya cancerläkemedel riskerar att bli en ekonomiskt gökunge
Vågen av nya cancerläkemedel förlänger livet och ökar livskvaliteten för vissa patienter – men diskussionen stannar ofta där. Mer problematiskt är att prediktiva markörer och överlevnadsdata ofta saknas – och att kostnaderna ökar kraftigt. Svensk Farmaci har låtit den svenska expertisen diskutera de målkonflikter som den nya eran i cancerbehandlingen skapar.

Läs temat här >>

Tema Antisens – vettigare än det låter

[2018-04-20]
Antisens – genterapi som inte ändrar genetiken
Genom att utnyttja naturliga regleringsmekanismer av DNA och RNA i cellerna har forskarna lyckats utveckla en genterapi som inte påverkar genetiken. Med hjälp av korta syntetiska RNA-kedjor går det att stänga av, sätta på eller styra upp läsningen av olika gener. Nu börjar läkemedlen komma och de räddar redan liv.

Antisens räddar tidigare dödsdömda barn till livet
Det nyligen godkända antisens-läkemedlet nusinersen (Spinraza) räddar tidigare dödsdömda barn till livet. Men priset är högt, så högt att Sveriges kommuner och landsting har tillsatt ett behandlingsråd som ska bedöma varje barn innan behandlingen kan starta.

Artiklarna publiceras endast i Svensk Farmaci papperstidningen.

Tema Medicinsk cannabis

[2018-03-02]
Cannabis – drogromantik eller vetenskap?
Anhängarna lyfter fram enskilda patientfall med tydliga resultat medan den kliniska forskningen i bästa fall kan visa mediokra effekter. Åsikterna om medicinsk cannabis går starkt isär. Men användningen ökar i världen – nyligen blev det tillåtet i vårt grannland Danmark – mot läkarnas vilja. Även i Sverige förekommer förskrivning på licens, men experter varnar för en bredare användning.

Danmarks cannabis-försök utvärderas inte vetenskapligt
Den danska regeringen avsätter tio miljoner danska kronor för cannabis-forskning, men inte för att utvärdera den fyraåriga försöksförskrivning man just har inlett.

Stor risk för polarisering i cannabisdebatten
Cannabis är en het fråga där bristen på vetenskaplig kunskap öppnar för åsikter och polarisering.

Artiklarna publiceras endast i Svensk Farmaci papperstidningen.