Kategoriarkiv: Svensk Farmaci

Svensk Farmaci nr 3 2020

SF 2003 WEBB omslag[2020-06-12]
Tema Corona
Coronautbrottet förändrar arbetslivet för farmaceuter
Medan arbetsdagen på apotek numera inkluderar plexiglasskivor och mer frekvent desinficering av diskar har farmaceuter inom vården fått hela sina arbetsbeskrivningar omritade. Möt fyra farmaceuter vars arbetsliv helt har förändrats av det pågående utbrottet.

”Tre av fyra intensivvårds-patienter överlever”
Apotekare leder inköpen av skyddsutrustning
”Vi har börjat ta emot receptförnyelser per telefon”
”Det har blivit mycket , mycket färre patientsamtal”


Inget försäkringsskydd mot covid-19 för apotekspersonal
Arbetsskadeförsäkringens regler för arbetsskador av smittsamma sjukdomar omfattar inte apotekspersonal. Personal som drabbas av covid-19 kommer därmed inte att kunna få ersättning vid smitta.


Krisavtalet för apotekspersonal förlängs inte
Det tillfälliga krisavtalet för apotekspersonal har upphört att gälla. Någon förlängning är inte Sveriges Farmaceuter intresserade av, bland annat för att de anser att arbetsgivarna har misskött avtalet.


Roche toppar den globala försäljningslistan
Det schweiziska läkemedelsföretaget Roche toppar listan över de bolag som sålde läkemedel för mest pengar globalt förra året. Men det är Humira från amerikanska Abbvie som är världens största läkemedel sett till försäljning.


”Apoteken har nu ett gyllene tillfälle att byta väg”
Den svenska apoteksmarknaden står vid ett vägskäl där apoteken kan välja mellan att närma sig primärvården och bli en tydlig del av hälso- och sjukvården eller att fortsätta på den inslagna vägen och bli än mer kommersiella, menar apotekaren Tommy Westerlund.


Medicin mot magsår misstänks öka risken för demens
Långvarig användning av protonpumpshämmare, som Losec och Nexium, misstänks öka risken att drabbas av Alzheimers sjukdom och demens. Forskare vid Karolinska institutet kan visa att läkemedlen effektivt blockerar ett enzym som tillverkar acetylkolin.


Inget stöd för samband mellan hypertonimedel och covid-19
I tre nyligen publicerade observationsstudier saknas stöd för misstanken att behandling med ACE-hämmare eller Angiotensin-II-hämmare skulle öka risken att drabbas av covid-19 eller ge allvarligare symtom.


Fredrik Hedlund var tf chefredaktör för Svensk Farmaci nr 6 2019 till och med nr 6 2020.

Svensk Farmaci nr 2 2020

SF 2002 sid 01.indd[2020-04-24]
Apotek tar skyhöga priser för handsprit och munskydd
Flera apotek i Stockholmsområdet visar sig nu ta rena ockerpriser för bristvaror som handsprit och munskydd. Apoteken skyller på höga inköpspriser medan Sveriges Apoteksförening tycker att man bör låta bli att ta in varorna.


Farmaceuter i industri och akademi vill hjälpa apoteken
Anställda med farmaceutisk utbildning inom läkemedelsindustri och akademi vill hjälpa apotek som drabbas av personalbrist i coronakrisens spår. Så här går det till i praktiken.


Nystartat forum ska lyfta farmacins etiska frågor
Ett nytt Forum för etiska frågor har bildats som tar emot etiska frågeställningar från medlemmarna. Passa på att bidra med din fråga.


På jobbet: E-hälsomyndigheten
Farmaceuterna trivs på omstartad myndighet

När E-hälsomyndigheten flyttade ifrån Stockholm till Kalmar 2017 slutade nästan alla anställda. I Kalmar fick man därför bygga upp en ny myndighet från grunden. Svensk Farmaci har tagit pulsen på några av farmaceuterna på den omstartade myndigheten.


Möt Herdis Molinder – den ofrivillige farmaceuten
Hon tog sin farmacie kandidatexamen 1946 och publicerade sin sista medicinska forskningsartikel nästan 60 år senare. Detta trots att hon inte var särskilt intresserad av ämnet från början. Herdis Molinder kan titta tillbaks på en karriär som inte liknar någon annans. Nu ger hon ut en bok om sina första 94 år.


Vissa artiklar publiceras endast i Svensk Farmaci papperstidningen.

Fredrik Hedlund var tf chefredaktör för Svensk Farmaci nr 6 2019 till och med nr 6 2020.

Svensk Farmaci nr 1 2020

SF 2001 Framsida[2020-02-28]
Tema: Klinisk Farmaci

Klinisk farmaci på frammarsch i Sverige
Klinisk farmaci växer i 15 av 21 regioner. Sedan 2014 har antalet heltidstjänster inom klinisk farmaci i Sverige ökat med 50 procent. Men det finns inget strategiskt beslut bakom, istället växer den kliniska farmacin organiskt på de svensk sjukhusen där en kliniks positiva erfarenheter sprider sig till nästa.

Apotekare på avdelning tog bort tre av fyra läkemedelsfel
En apotekartjänst på den kirurgiska akutvårdsavdelningen minskade läkemedelsfelen med tre fjärdedelar. Något som sparar patienters lidande, pengar i vården och telefontid för läkarna.


På jobbet: Galderma
Farmaceuter i estetikens tjänst

Med estetiska injektionsprodukter som Azzalure (botulinumtoxin A) och Restylane (hyaluronsyra) är Galderma i Uppsala en lite udda fågel i Läkemedelssverige. Men regelverken är desamma och det regulatoriska arbetet skiljer sig därför inte från vilket läkemedelsföretag som helst.


Artiklarna publiceras endast i Svensk Farmaci papperstidningen.

Fredrik Hedlund var tf chefredaktör för Svensk Farmaci nr 6 2019 till och med nr 6 2020.

Svensk Farmaci nr 6 2019

sf-1906-sid-01[2019-12-13]
Porträttet: Sofia Kälvemark Sporrong
”Jag tar aldrig ett läkemedel utan att fråga en farmaceut”
Sofia Kälvemark Sporrong är samhällsvetaren som prisas för sin forskning om farmaceuter. I framtiden är det konsultation och kommunikation snarare än distribution som kommer känneteckna farmaceuternas roll i samhället, menar hon.

Artikeln publiceras endast i Svensk Farmaci papperstidningen.

Fredrik Hedlund var tf chefredaktör för Svensk Farmaci från nr 6 2019 till och med nr 6 2020.

SVT backar, men saknar insikt om sitt misstag

[2019-11-15]
SVT backar nu halvhjärtat om den felaktiga nyhetspubliceringen om dålig tillgänglighet av läkemedel på svenska apotek, men hävdar fortfarande deras ”stickprovsmetod” säger något.
Läs artikeln >>