Tema: Tvångssyndrom

MV nr 1 2020[2020-02-21]
När hjärnan tvingar kroppen
Patienter med tvångssyndrom är sina egna hjärnors gisslan. Och det finns ingen lösensumma att betala. Men forskning från bland annat Karolinska Institutet visar att kognitiv beteendeterapi, kbt, kan vara en fungerande behandlingsform.

Världens största genstudie om tvångssyndrom görs i Sverige
Genom att kartlägga hela arvsmassan hos 10 000 patienter med tvångssyndrom hoppas svenska och internationella forskare kunna rita en ny karta över sjukdomarna.

Tvångstankar kan blockeras
Diana Djurfeldt är specialist i psykiatri och forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Hon har behandlat patienter med tvångssyndrom med djup hjärnstimulering.

Internet-kbt ökar tillgängligheten
De olika tvångssyndromen behandlas alla i första hand med olika former av kognitiv beteendeterapi, kbt. Det är en behandling som kräver kbt-utbildade psykologer eller psykiatriker som handledare, något som är en bristvara i vården.

Case:
Per Persson: ”Jag läste böcker baklänges, annars skulle någon dö”

Anonym trickotillomani-patient: ”Det finns bra hårstrån och så finns det dåliga hårstrån”

Kommentarer inaktiverade.