Tema: Malaria

Nr 2 2016 (492x640)[2016-04-25, nr 2 2016]
Ingen annan sjukdom, farsot eller naturkatastrof har inneburit ett större hot mot människan än malaria. Parasitsjukdomen som har funnits under hela människans evolution har dödat ofantliga mängder människor. Men nu tappar sjukdomen mark. På 15 år har dödligheten mer än halverats och nya läkemedel i pipeline ska se till att vi håller sjukdomen stången.

Svårt att få fram fungerande malariavaccin
Trots att det finns ett 30-tal kandidatvaccin mot malaria i den globala pipelinen menar Nordens enda professor i malariaimmunologi att vacciner är för svårt och för dyrt för att vara ett realistiskt hopp i kampen mot malaria inom överskådlig tid.

Artiklarna publiceras endast i Svensk Farmaci papperstidningen.

Kommentarer inaktiverade.