Tema Blodfetter: Revolutionen som stavas PCSK9

Nr 6 2015[2015-12-18]
En ny era inom blodfettsänkning har inletts med en ny grupp läkemedel som dramatiskt sänker halterna av det ”onda” LDL-kolesterolet. Inte bara kan de nya PCSK9-hämmarna bli en god hjälp för patienter med höga blodfetter. De kan också en gång för alla avgöra frågan om kolesterolsänkning verkligen skyddar mot hjärtkärlhändelser.

Ny behandlingsprincip för blodfettsänkning
De nya så kallade PCSK9-hämmarna tar kolesterolsänkningen till en helt ny nivå. Betydligt lägre.

Samordningen av PCSK9-hämmarna har högsta prioritet
De nya PCSK9-hämmarna är identifierade som potentiella kostnadsbomber och är högprioriterade för ordnat införande hos Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Olika effekt vid familjär hyperkolesterolemi

Artiklarna publiceras endast i Svensk Farmaci papperstidningen.

Kommentarer inaktiverade.