Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 8 2015

TLT-nr-8-2015[2015-08-20, Nr 8 2015]
Större risk att implantat misslyckas på män
Saknade tänder en riskfaktor för
hjärtinfarkt och död >>

Barn med gomspalt får oftare karies >>
Lång tid med bisfosfonat ökar risken för osteonekros i käken >>
Blåbär lika bra som tandläkarbehandling >>

Kommentarer inaktiverade.