Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 14 2014

TLT-Nr-14-2014[2014-11-28, Nr 14 2014]
Klyftan i kariesförekomst ökar bland barn i Sverige
Sova med protes fördubblar risken för lunginflammation >>
3D-lasersmälta proteser mer biokompatibla >>
Antibiotika minskade inte implantatrisk >>
SSRI dubblerade andelen misslyckade implantat >>

Kommentarer inaktiverade.