Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 5 2014

TLT Nr 5 2014[2014-04-03, Nr 5 2014]
Viktigt med rätt diagnos före fyllningsbyte
Högt pH i plack skyddar stamfolk mot karies >>
Tandborsten bör bytas minst var fjärde månad >>
Bindning till dentin bevarar
bakterie-DNA under lång tid >>
Stärkt länk mellan tinnitus och TMD >>

Kommentarer inaktiverade.