Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 11 2013

TLT Nr 11 2013[2013-10-01, Nr 11 2013]
Vart femte barn från Östafrika
saknar hörntänder >>

Kariesprevention av mamman har
långtidseffekt på barnet >>

Låg födelsevikt ökar risken för emaljhypoplasi >>
Svenskars tandhälsa bäst i EU >>
Biverkningar dåligt redovisade i parodontologistudier >>

Kommentarer inaktiverade.