Tema Parkinson – En sjukdom i förvandling

Omslag-MV-3-2013_WEBB[2013-09-19, Nr 3 2013]
Motoriska störningar är ett välkänt symtom vid Parkinsons sjukdom. Men på senare år har forskningen uppmärksammat att många patienter upplever större problem av andra mindre kända symtom, som oro och depression. Ny forskning har också visat att arvet är en viktigare faktor än man tidigare trott.

Temat består av följande delar:
Nya rön om gammal sjukdom
Arv viktigare än man trott
Genetiska fynd värderas olika
Den tuffaste matchen i livet
Ny forskning ger hopp om bot

Läs hela temat i Medicinsk Vetenskap >>

Kommentarer inaktiverade.