Kunskapsakuten Trombos: Nya möjligheter till oral trombosprofylax

Omslag till Läkemedelsvärlden nr 1 2012[2012-02-03, Nr 1 2012]
Efter omkring 50 år får nu warfarin konkurrens. En rad nya substanser som ingriper mer specifikt i koagulationskaskaden är redan godkända eller är på väg i pipeline. En av de stora fördelarna är att de har en förutsägbar farmakokinetik och -dynamik och kan därför ges i fasta doser utan att effekten behöver kontrolleras som vid warfarinbehandling.
Profylaktisk behandling mot blodpropp används vid ett stort antal tillstånd. Störst betydelse kommer de nya orala antikoagulantia sannolikt få vid behandling av förmaksflimmer.
Köp och ladda ned Kunskapsakuten från Läkemedelsvärlden.se >>

Kommentarer inaktiverade.