Industriavtalet görs om från grunden

[2011-08-11, Nr 34 2011]
I höst börjar diskussionerna om att ta fram ett helt nytt etiskt regelverk för personal i offentlig hälso- och sjukvård. Ambitionen är att det ska vara mindre detaljerat och istället ange ramar för vad som är tillåtet och inte. Dessutom kommer Läkarförbundet att bjudas in som en ny avtalspart.
Läs mer >>

Kommentarer inaktiverade.