Kunskapsakuten Barnvaccin: Håller barnen friska

[2011-06-15, Nr 4 2011]
Vaccinationerna i det nationella programmet är inte obligatoriska. Det är barnets vårdnadshavare som avgör om barnet ska vaccineras eller inte. Samtidigt framhåller FN:s Barnkonvention § 24 barnets rätt att få tillgång till ”sådan hälso- och sjukvård att det kan”…”få åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa”. Barnet har därför en internationellt erkänd rätt att få den vaccinering som rekommenderas.
Köp och ladda ned Kunskapsakuten från Läkemedelsvärlden.se >>

Kommentarer inaktiverade.