Kunskapsakuten Sömn: Livsviktigt att sova

[2010-10-15, Nr 6 2010]
Sömnstörningar påverkar individen på många olika sätt. Relativt omgående inträffar en sänkning av den upplevda livskvaliteten med försämrad fysisk, emotionell och social funktion och sänkt vitalitet. Personer som lider av sömnstörningar rapporterar även högre värden på kroppssmärta.
Sömnstörningar är en kraftig riskfaktor för olyckor. Personer som lider av sömnstörningar råkar ut för olyckor 2,5 till 4,5 gånger oftare än personer som sover normalt.
Det är också mer än dubbelt så vanligt med psykiatriska sjukdomar som depression och ångest hos personer med sömnstörning. Tidigare trodde man att sömnlösheten var sekundär till den psykiatriska sjukdomen , men modern forskning har visat att det i många fall är tvärtom – sömnproblemen föregår den psykiska sjukdomen.

Logga in på Läkemedelsvärden och läs Kunskapsakuten >>

Kommentarer inaktiverade.