Kunskapsakuten Inflammatoriska sjukdomar: Dämpa inflammationen i tarmarna

[2010-04-30, Nr 3 2010]
Inflammatoriska tarmsjukdoma är så vanliga att de börjar kallas en ny folksjukdom. Närmare en av hundra svenskar drabbas och prevalensen har ökat kraftigt sedan 60-talet, när de första mätningarna gjordes. Gemensamt för de flesta tillstånden är gryniga till vattninga avföringar med inblandning av slem och blod.
Inflammatoriska tarmsjukdomar kan delas in i tre separata tillstånd; de två makroskopiska ulcerös kolit och Crohns sjudom samt mikroskopiska koliter. Det senare är ett samlingsbegrepp för inflammationer i tjocktarmen som diagnostiseras med mikroskop. Mellan 10 och 15 procent av patienterna har så kallad oklassificerbar kolit, där man inte med säkerhet kan avgöra om det är ulcerös kolit eller Crohns sjukdom.
Insjuknandet sker vanligtvis i 20-30-årsåldern vid ulcerös kolit och Crohns sjukdom, medan mikroskopiska koliter oftast debuterar i medelåldern och drabbar främst kvinnor.
Kunskapsakuten publiceras inte på nätet utan enbart i papperstidningen.

Kommentarer inaktiverade.