Medicinska fakulteter saknar regler mot spökskrivning

[2009-10-20, Nr 43 2009]
Forskning. Fyra av sex medicinska fakulteter i Sverige saknar nedskrivna regler mot att deras forskare medverkar i spökskrivna artiklar. Samtidigt visar ny forskning att närmare var tionde vetenskaplig artikel i världens mest inflytelserika medicinska tidskrifter kan vara spökskriven.
Läs mer >>

Kommentarer inaktiverade.