Läkare positiva till allmän vaccination mot hepatit B

[2008-11-28, uppdaterad 2008-12-02]
RIKSSTÄMMAN. Läkarna på riksstämman var mycket positiva till att införa vaccin mot hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet. Socialstyrelsen skickar sin utredning på remiss nästa år och ett införande kan göras tidigast årsskiftet 2009/2010.
Läs mer >>

Kommentarer inaktiverade.