Fler med förmaksflimmer bör behandlas med antikoagulantia

[2008-04-24]
Patienter med förmaksflimmer underbehandlas med antikoagulantia. Rädsla för biverkningar och okunnighet om att riskerna för stroke och död är nästan lika stora vid paroxysmalt som vid permanent flimmer är några orsaker som lyfts fram vid det Kardiovaskulära vårmötet i Malmö.
Läs mer >>

Kommentarer inaktiverade.