Prislista

Medicinjournalisten Fredrik Hedlund följer Svenska Journalistförbundets frilansrekommendation som i många år har reglerat ersättningen till frilansar och rekommenderat årliga löneökningar.

Prislista frilansuppdrag 2023

Pris exkl momsMoms (6 %)Totalt
Pris per timme1 150 kr69 kr1 219 kr
Pris per dag (8 timmar)9 200 kr552 kr9 752 kr
Längre uppdrag (fr o m dag 6)7 000 kr420 kr7 420 kr

Redaktörsuppdrag

För kortare redaktörsuppdrag (upp till två veckors arbetstid) gäller samma prislista som för frilansuppdrag ovan. Vid längre redaktörsuppdrag kommer vi överens om ett rimligt (lägre) pris tillsammans beroende på uppdragets karaktär. Observera att momssatsen är 25 procent vid redaktörsuppdrag.

Moderatorsuppdrag

Minimiarvodet för ett moderatorsuppdrag är 7 500 kr exkl moms och omfattar upp till två timmars framträdande. För längre arrangemang tillkommer 2 500 kr per timme. Utöver detta debiteras förberedelsetiden enligt frilanstaxan ovan. Observera att momssatsen är 25 procent vid moderatorsuppdrag.

Betalningsvillkor

Alltid 30 dagar.