»Biologiska läkemedel inte farligare än andra«

[2009-08-04, Nr 32 2009]
Biologiska läkemedel ger inte fler biverkningar än and­ra läkemedel, menar Läkemedelsverket. Detta trots att myndigheterna har tvingats varna för nya och okända biverkningar hos närmare vart fjärde biologiskt läkemedel som godkänts i Europa och USA.
Läs mer >>

Kommentarer inaktiverade.